หน้าแรก  »  บทความสุขภาพ  »  เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ สาเหตุ อาการ การรักษาด้วยสมุนไพรจีน

เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ สาเหตุ อาการ การรักษาด้วยสมุนไพรจีน

เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ สาเหตุ อาการ การรักษาด้วยสมุนไพรจีน

เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ Endometriosis

เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ Endometriosis หมายถึงเยื่อบุของโพรงมดลูกมีการเจริญเติบโตผิดที่ อยู่ภายนอกโพรงมดลูก มักเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงเกิดภาวะมีบุตรยาก หรือเป็นหมัน รวมถึงภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก โดยส่วนมากโรคนี้จะไม่มีอาการแสดงแต่อย่างใด หรือแสดงอาการเพียงเล็กน้อย จนผู้ป่วยไม่สนใจหรือไม่ทันได้สังเกต

เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ Endometriosis พบได้ประมาณร้อยละ 10-15 ของผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 25 – 44 ปี และในผู้หญิงที่ยังไม่มีบุตรมีโอกาสพบโรคนี้มากกว่าผู้หญิงที่มีบุตรแล้ว 3-4 เท่า รวมถึงผู้ผญิงที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ จะมีโอกาสเกิดโรคนี้มากกว่าคนทั่วไป

เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ Adenomyosis

เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ Adenomyosis คือเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ชนิดหนึ่ง โดยเกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกแทรกตัวเข้าไป เจริญเติบโตในชั้นกล้ามเนื้อมดลูก ส่งผลให้เกิดก้อนขึ้นในกล้ามเนื้อมดลูก พบมากในสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีอายุระหว่าง 30-50 ปี

โดยร้อยละ 50 ของผู้ป่วยโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ Adenomyosis มักพบร่วมกับเนื้องอกมดลูก (Myoma Uteri) และร้อยละ 15 ของผู้ป่วย มักพบร่วมกับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ชนิด Endometriosis และมีผู้ป่วยร้อยละ 7.80 จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด

เยื่อบุโพรงมดลูกมาจากไหน

เยื่อบุโพรงมดลูก คือเยื่อบุที่อยู่บนผิวของโพรงมดลูก ในทุกๆ รอบเดือนของผู้หญิง เยื่อนี้จะมีการงอกหนาและมีเลือดคั่ง หากไม่มีตัวอ่อนมาฝังตัว เยื่อบุเหล่านี้จะสลายตัว เป็นเลือดประจำเดือนในทุกๆ เดือน

ในผู้หญิงบางคน อาจจะมีเศษเยื่อบุโพรงมดลูกบางส่วนหลุดลอดไปเจริญเติบโตผิดที่ เช่น ไปอยู่ในผนังกล้ามเนื้อมดลูก รังไข่ หรือที่พบได้น้อยอาจจะไปงอกบริเวณท่อรังไข่ ช่องคลอด ลำไส้ หรือบริเวณแผลเป็นหลังผ่าตัด

อาการเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่

Endometriosis

 • ปวดท้องหรือปวดหลังขณะมีประจำเดือน มักมีอาการปวดรุนแรงขึ้นในช่วงวันท้ายๆ ของการมีประจำเดือน
 • ประจำเดือนมามากกกว่าปกติ
 • มีบุตรยาก
 • ในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีการเจริญของเยื่อบุโพรงมดลูกในช่องคลอด ลำไส้ใหญ่ หรือกระเพาะปัสสาวะ ทำให้เกิดอาการปวดขณะร่วมเพศ ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ
 • บางรายขณะมีประจำเดือน อาจมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นเลือดร่วมด้วย

Adenomyosis

 • ปวดท้องประจำเดือน ปวดภายในอุ้งเชิงกราน
 • ร้อยละ 50 มีประจำเดือนมามากหรือมากะปริดกะปรอย
 • มีบุตรยากหรือแท้งบุตร
 • พบก้อนหรือพังผืดภายในมดลูก
 • มดลูกมีขนาดโตขึ้น

หากประจำเดือนมาผิดปกติ ปวดท้องประจำเดือนรุนแรงในทุกๆ รอบเดือน มีอาการปวดอุ้งเชิงกรานเรื้อรังมานาน รวมถึงมีเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรรีบหาสาเหตุให้แน่ชัดว่า ปัญหาเหล่านี้เกิดจากสาเหตุใด เพื่อรักษาได้อย่างทันท่วงที

สาเหตุ Endometriosis ในมุมมองแพทย์แผนปัจจุบัน

ในปัจจุบันยังไม่มีการทราบสาเหตุที่แน่ชัด มีการสันนิษฐานว่า อาจเกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกที่ปนเปื้อนอยู่ในเลือดประจำเดือน ไหลย้อนผ่านท่อรังไข่เข้าไปฝังตัวอยู่ในบริเวณต่างๆ ภายในช่องท้อง โดยกลไกภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยบกพร่อง ไม่สามารถกำจัดเนื้อเยื่อเหล่านี้ออกไปได้

มีบางทฤษฎีสันนิษฐานว่า เซลล์ของเยื่อบุภายในช่องท้อง (coelomic epithelium) เกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลล์ ที่ทำหน้าที่เหมือนเยื่อบุผิวมดลูก สตรีที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ มีโอกาสเกิดโรคนี้มากกว่าคนทั่วไป เชื่อว่าโรคนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์

สาเหตุ Andenomyosis ในมุมมองแพทย์แผนปัจจุบัน

 • กล้ามเนื้อมดลูกชั้น submucosal บางลง จึงทำให้เยื่อบุโพรง
 • มดลูกเข้ามาแทรกในชั้นกล้ามเนื้อแทน
 • การบาดเจ็บของผนังมดลูก การขูดมดลูกหรือผ่าตัดคลอดบุตร
 • ฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงและโปรแลคตินสูง
 • ติดเชื้อไวรัส
 • พันธุกรรม

สาเหตุเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ในมุมมองการแพทย์จีน

เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ กลไกการเกิดโรคเกิดจากภาวะเลือดคั่ง (血瘀) และติดขัดของเลือดในบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง โดยเฉพาะบริเวณมดลูก

การคั่งค้างของเลือดเกิดได้จากลมปราณติดขัด พิษเย็นอุดกั้น พิษร้อนแผดเผาสารน้ำ เสมหะความชื้นอุดกัน พลังลมปราณพร่อง และไตอ่อนแอ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดภาวะเลือดคั่งภายในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง เมื่อเกิดการคั่งค้างของเลือดเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เกิดก้อนเนื้อหรือพังผืดขึ้น อาการที่แสดงออกมาคือ

 • ปวดท้องประจำเดือนรุนแรง
 • ประจำอาจเดือนกะปริบกะปรอย
 • ประจำเดือนมาผิดปกติ
 • ปวดภายในอุ้งเชิงกราน

กลไกออกฤทธิ์ของสมุนไพรจีน

จากการวิจัยและทดลองทางการแพทย์ และเภสัชวิทยาในปัจจุบันพบว่า ยาสมุนไพรจีนที่อยู่ในรูปแบบสารสกัด เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด และคงผลการรักษาได้ยาวนาน เนื่องจากสามารถสกัดและควบคุมสารออกฤทธิ์ได้อย่างแม่นยำ โดยมีกลไกดังนี้

 • ต้านการอักเสบ ลดอัตราส่วนระหว่าง PGF2/TXB2
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือด ลดความหนืดข้นของเลือดทั่วร่างกาย กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
 • ปรับสมดุลฮอร์โมนและระบบภูมิคุ้มกัน กระตุ้นการทำงานของ NK-Cell, IgG, IgM รวมถึงเพิ่มปริมาณ CD4/CD8 ลดระดับ Estrogen, FSH, LH เพิ่มระดับ Progesterone ช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์
 • ป้องกันการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ ลดระดับ MMP-2, VEGF เพิ่มระดับ TMIP-2

ผลการทดลองทางคลินิก

 • Clinical Trial เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ Endometriosis 96% [1]
 • Clinical Trial เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ Adenomyosis 90% [2]
 • Clinical Trial เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ของผู้ที่มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ 54.2% [3]
 • ส่งเสริมประสิทธิภาพการรักษาของผู้ที่มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เมื่อใช้ควบคู่กับยา Triptorelin (GnRHa) 95.5% Clinical Trial [4]

การแพทย์จีนไม่ได้มุ่งเน้นแค่เพียงการรักษาโรคเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการป้องกันและลดอัตราการกำเริบของโรค รวมถึงฟื้นฟูสุขภาพโดยรวมไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น จึงเป็นทางเลือกที่เห็นผลได้ชัดเจน ปลอดภัยและคงผลการรักษาได้อย่างยาวนาน

[1] Nareeta治疗 100 例子宫内膜异位症的疗效 及跟踪调查, 临床医药文献杂志 , 2017, 4(52):10177-10178.
[2] Nareeta治疗 85 例子宫腺肌症痛经的疗效观察, 海峡药学, 2010, 20(11):168-169
[3] Nareeta子宫内膜异位症合并不孕[J].现代中西医结合杂志学, 2019, 18(35):4337-4348.
[4] Nareeta合曲普瑞林治疗子宫内膜异位症的临床研究 [J].现代药物与临床, 2016, 31(10):1616-1620

YouTube player
ปรึกษาแพทย์จีน
ปรึกษาแพทย์จีน
Scroll to Top