หน้าแรก  »  นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ (Cookies) คือ Text Files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของคุกกี้ได้จาก https://cookiewow.com/ หรือ https://www.allaboutcookies.org/

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะกำหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆ ที่เราจัดเก็บและวิธีการที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราจะจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีใกล้เคียง และเราจะใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของเราทางอินเตอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

  1. เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน สำหรับนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  3. เพื่อการนำเสนอสินค้า บริการ หรือสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความสนใจของท่าน

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

เราใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้ สำหรับเว็บไซต์ของเรา

  1. Strictly Necessary – คุกกี้ที่สำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้ใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
  2. Functionality – คุกกี้ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ผู้ใช้งานเลือกเป็น Preferences เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น
  3. Analytical – คุกกี้ที่ใช้เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ สำหรับการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
  4. Advertising – คุกกี้ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ผู้ใช้งานเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ Browser ของท่าน ตกลงรับคุกกี้ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการคุกกี้ดังนี้

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือข้อติดขัดประการใดในการจัดการคุกกี้ ท่านสามารถติดต่อกับทางผู้ให้บริการ Browser ที่ท่านใช้ได้โดยตรง

ช่องทางการติดต่อ

  • สถานที่ติดต่อ: บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 1858/29-30 อินเตอร์ ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถ. เทพรัตนแขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  • โทรศัพท์: 02-751-4399 (20 คู่สาย)
  • อีเมล: contact@enwei.co.th

นโยบายคุกกี้ถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ [30/06/2565]

ปรึกษาแพทย์จีน
ปรึกษาแพทย์จีน
Scroll to Top