มะเร็ง

ดูแลร่างกาย สู้โรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง คุกคามสุขภาพคนทั่วโลก การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวย์ อีกหนึ่งทางออกที่ช่วยคุณได้ดี

สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างการรักษาด้วยการผ่าตัด ฉายรังสีหรือให้เคมีบำบัด ล้วนแล้วแต่ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกาย ทั้งก่อนและหลังการรักษา

คนกลุ่มใดต้องใช้สมุนไพรจีน Astragali และ Nuzhenzi

คนกลุ่มใดต้องใช้สมุนไพรจีน Astragali และ Nuzhenzi

Astragali และ Nuzhenzi จัดอยู่ในหมวดยาชั้นสูงที่มีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมายาวนานกว่า 2,000 ปี ผ่านการวิจัยทางคลินิกตามหลักการแพทย์สากล

ปรึกษาแพทย์จีน
ปรึกษาแพทย์จีน
Scroll to Top