หน้าแรก  »  ข่าวสารกิจกรรม  »  เหลียนฮัว ชิงเวิน: สมุนไพรทางเลือกในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

เหลียนฮัว ชิงเวิน: สมุนไพรทางเลือกในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

เหลียนฮัว ชิงเวิน: สมุนไพรทางเลือกในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำบทความวิชาการ “เหลียนฮัว ชิงเวิน:สมุนไพรทางเลือกในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ” เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

บทความวิชาการ ยาเหลียนฮัวชิงเวิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เหลียนฮัวชิงเวิน: สมุนไพรทางเลือกในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล เป็นตํารับยาสมุนไพรที่มีการใช้มายาวนานในประเทศจีน โดยมีการใช้เพื่อรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจ และได้รับการบรรจุอยู่ในเภสัชตํารับของประเทศจีน (Chinese Pharmacopoeia) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อใช้สําหรับการรักษาไข้หวัดใหญ่ โรค Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) ในปี พ.ศ. 2545-2546 โรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 ในปี พ.ศ. 2552 และโรคโควิด-19 ที่กําลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นการส่งเสริมให้สูตรตํารับยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล เป็นที่รู้จักของประชาชนในวงกว้าง และได้รับความสนใจจากวงการสาธารณสุขของประเทศจีน

ปัจจุบันนอกจากจะมีการใช้ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล เพื่อรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังพบการใช้ในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่น ๆ รวมถึงโรคโควิด-19 โรคปอดอักเสบ ไข้หวัด ไซนัสอักเสบ และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD) เนื่องจากเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลมีฤทธิ์ต้านไวรัส ลดการอักเสบ และลดกระบวนการเกิดพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อปอด

เมื่ออ่านบทความวิชาการเพื่อศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ของเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลดังกล่าวแล้ว ผู้อ่านจะทราบถึงกลไกการออกฤทธิ์ และเภสัชวิทยาคลินิก ตลอดจนข้อมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล เมื่อใช้รักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และสามารถอธิบายการใช้เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลเพื่อรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจได้อย่างถูกต้อง

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติม: https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=1269

ปรึกษาแพทย์จีน
ปรึกษาแพทย์จีน
Scroll to Top