หน้าแรก  »  ข่าวสารกิจกรรม  »  การประชุมวิชาการแพทย์แผนจีนอาเซียน ครั้งที่ 12

การประชุมวิชาการแพทย์แผนจีนอาเซียน ครั้งที่ 12

การประชุมวิชาการแพทย์แผนจีนอาเซียน ครั้งที่ 12
การประชุมวิชาการแพทย์แผนจีนอาเซียน ครั้งที่ 12 จัดในกรุงเทพฯ

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรม Millennium Hilton กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดประชุมแพทย์จีนนานาชาติ ระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยสมาพันธ์แพทย์แผนจีนโลก ได้ให้สมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และเปิดศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศของสมาพันธ์แพทย์แผนจีนโลก ด้านการวิจัยแพทย์แผนจีนทางคลินิก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานสมาคมแพทย์จีน ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนจากนานาประเทศ

หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง ว่าด้วยเรื่องการอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน เมื่อ พ.ศ. 2543 ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลก นอกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สามารถประกอบวิชาชีพแพทย์แผนจีนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้การผลักดันของรัฐบาลไทย การแพทย์แผนจีนในประเทศไทยได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีคณะกรรมการวิชาชีพ และมีการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันมีนักศึกษาแพทย์แผนจีนกว่า 3,000 คน ในสถาบันการศึกษา 9 แห่ง และมีผู้ได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนทั้งสิ้น 1,268 คน

เอินเวย์และบริษัทพันธมิตรในงานประชุมวิชาการแพทย์แผนจีนอาเซียน ครั้งที่ 12

ทางบริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประชุมวิชาการแพทย์แผนจีนอาเซียน ครั้งที่ 12 นี้ ร่วมกับบริษัทกลุ่มพันธมิตร ผู้ผลิตยาสมุนไพรจีน TOP 10 ของประเทศจีน Chongqing Taiji Industry และ Buchang Pharma โดยได้นำยาสมุนไพรจีนเข้าร่วมให้ความรู้ในงานประชุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้แก่ยาน้ำฮั่วเซียงเจิ่งชี่เย่ที่มีสรรพคุณแก้ไข้เปลี่ยนฤดู ปวดศีรษะ วิงเวียน ครั่นเนื้อครั่นตัว ท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือท้องเสีย มียอดขาย 20,000 ล้านบาท/ปี และยา Buchang Capsules ยาสมุนไพรจีนที่ใช้รักษาฟื้นฟู ผู้ที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยใช้หลักการรักษาเดียวกันตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน และถือเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองอันดับ 1 ของประเทศจีน

ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการแพทย์แผนจีนอาเซียน ครั้งที่ 12
ปรึกษาแพทย์จีน
ปรึกษาแพทย์จีน
Scroll to Top